برای هر شارژ خود در حساب های دلاری و تتری 6% بونوس نقدی دریافت کنید.


نکات مهم!

1- به ازای هر شارژ میتوانید تا حداکثر 100 دلار بونوس دریافت کنید.

2- حداقل مبلغ شارژ برای دریافت بونوس وجود ندارد.

3- بونوس های دریافتی در حساب کاربری در قسمت "بونوس ها" و سپس "تاریخچه بونوس ها" قابل مشاهده خواهد بود.