از 25 آبان تا 24 آذر

بونوس 20% درصدی اولین شارژ روز

نکات مهم!

1- برای دریافت بونوس، باید حداقل مبلغ شارژ برای حساب های تومانی 500,000 تومان و برای حساب های دلاری 10 دلار باشد.

2- تنها سود حاصل از برد شرطهای بونوس به موجودی اصلی حساب شما اضافه می گردد.

3- در صورتی که اولین شارژ روز کمتر از حداقل مبلغ مجاز برای دریافت بونوس باشد، دیگر قادر به دریافت این بونوس در آن روز نخواهید بود.

4- حداکثر مبلغ دریافتی در این نوع بونوس برای حساب های تومانی 1,000,000 تومان و برای حساب های دلاری 20 دلار میباشد.

5- بازی های مجاز برای بونوس را میتوانید در قسمت اطلاعات بیشتر بونوس مشاهده نمایید.

6- هر بونوس باید به صورت جداگانه توسط خود کاربر از قسمت بونوس ها فعال شود.

7- وقتی بونوسی فعال باشد و وارد بازیهای منتخب آن بونوس شوید، در ابتدا فقط موجودی بونوس قابل استفاده نمایش داده میشود. در صورت اتمام مبلغ بونوس به صورت خودکار موجودی اصلی حساب کاربری شما فعال میگردد.

8- در حساب های ریالی، اولین شارژ روز بایستی ریالی باشد، در غیر این صورت برای آن روز بونوسی به شما تعلق نمی گیرد.

9- برای مشاهده لیست بازی ها، فعال سازی بونوس ها و ... به قسمت بونوس های حساب کاربری خود مراجعه نمایید.