از 25 آبان 00:00 تا 24 آذر 00:00

با هر شارژ حساب کاربری خود تا 10% بونوس ورزشی دریافت نمایید

نکات مهم!

1- بونوس دریافتی فقط برای پیشبینی های با ضریب 1.8 به بالا قابل استفاده خواهد بود.

2- حساب های ریالی از طریق روش های شارژ ریالی 10% و حساب های دلاری از تمامی روش های شارژ 10% بونوس دریافت خواهند کرد.

3- مشاهده و فعال سازی بونوس های ورزشی دریافتی از قسمت بونوس های حساب کاربری انجام میگردد.

4- اگر قصد ثبت پیشبینی میکس را دارید برای استفاده از بونوس ورزشی باید ضریب هر بازی 1.8 به بالا باشد.

5- حداقل مبلغ شارژ برای دریافت بونوس برای حساب های ریالی 500,000 تومان و برای حساب های دلاری 100 دلار میباشد.