از 29 آذر تا 26 بهمن ماه ساعت 23:59
همزمان با شروع زمستان، پاداش هایی استثنایی برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم
پاداش های این جشنواره
100% درصد بونوس کازینو زنده شارژ اول هفته

5% درصد بونوس کازینو و بازی های سریع شارژ اول روزانه

تورنومت های رایگان روزانه 20،000،000 تومانی پوکر هولدم

تورنومت های رایگان روزانه 10،000،000 تومانی تخته نرد