کش بک روزانه بازی های سریع
بازی کنید و لذت برد را تجربه کنید. در صورت باخت روز بعد تا 5% کش بک خود را دریافت کنید و مجدد شانستان را امتحان کنید.

نکات مهم!

1- این کش بک تنها برای بازی های ناشرین Galaxsys و Spribe می باشد.

2- کش بک روزانه برای حساب های تومانی 3% و برای حساب های دلاری و تتری 5% میباشد.

3- حداقل مبلغ قابل پرداخت 9000 تومان برای حساب های تومانی و 0.45 $ برای حساب های دلاری می باشد و به کاربران با کش بک کمتر مبلغی تعلق نمی گیرد.

ورود به بخش بازی ها